Ny teknik till hjälp för hörselskadade

Forskare vid Fraunhofer har unvecklat lösningar som kan komma till hjälp för personer med nedsatt hörsel och som till exempel kan integreras i en mobiltelefon.

Var femte tysk beräknas ha en nedsatt hörselförmåga. och då gäller det alla åldersgrupper. Forskare vid det tyska forskningsinstitutet Fraunhofer-Gesellschaft, har nu utvecklat en digital lösning som delvis kan kompensera för hörselnedsättningen. Snart kommer systemet att integreras i telefonsystem och mobiltelefoner, meddelar Fraunhofer.

I Tyskland beräknas det finnas 13 miljoner personer inte hör bra och det är inte nödvändigtvis helt en fråga om ålder. Enligt data från German Association for the Deaf har ungefär 19 procent av alla tyskar över 14 års ålder en hörselskada. Vid en ålder på över 60 är motsvarande siffra 50 procent.

Problemen uppstår främst i åldern mellan 40-50 år och många av de drabbade menar att det minskar deras arbetsförmåga. Det främsta problemet finns i möjligheten att kunna kommunicera, såsom över VoIP. Omgivande brus och akustiska ekon stör ofta konversationen. Det leder till att vederbörande höjer volymen bara för att över huvud taget kunna följa med i konversationen. Det leder förstås till att bruset ökar, men också till att frekvenser som fortfarande uppfattas bra blir outhärdliga, enligt Fraunhofer.

För att hitta en lösning på det här problemet har forskare vid Digital Media Technology IDMT in Oldenburg hittat en lösning genom sitt projekt "Speech-Improved Telephony" som sponsras av tyska federal ministry for the economy and technology BMWi.

Forskarna arbetar med algoritmer som typiskt används i hörselhjälpmedel, och som åtminstone delvis kan kompensera för hörselnedsättningen. Lösningen baseras på att varje enskild person har alldeles egna, specifika frekvenser som är svåra att höra för honom eller henne.

–Genom en anpassning till den individuella användaren förstärks de svaga frekvenserna medan starka frekvenser behålls oförändrade för annars skulle de uppfattas som obehagligt höga, säger ingenjör Stefan Goetze vid the Hearing, Speech and Audio Technology project group vid IDMT.

Systemet uppges även detektera bakgrundsbruset och minska det till ett minimum. Det här ger inte bara fördelar för de med hörselproblem. Om ett samtal kommer från en miljö med högt omgivningsljud, såsom öppna kontorsmiljöer, kan även personer med normal hörsel få fördelar genom signalbehandlingen. Systemet kan ställas in på ett sådant sätt att det levererar en konstant och tydligt ljudmönster.

– En speciell utmaning är att lista ut hur användarna själva kan moderera algoritmerna på ett användarvänligt sätt. Speciellt för seniorer behövs det lätta metoder för justeringar. Vi har lyckats lösa det här i en testtelefon genom en speciell display. Två ljudsignaler med olika ljud visualiserades genom "blommor". Genom att trycka på "blommorna" kan äldre ställa in till önskat ljud. Det här justerar automatiskt algoritmparametrarna efter den individuella användarens hörselförmåga, säger Goetz.

Algoritmerna uppges kunna integreras i alla ljudutrustningar. Forskarna har redan installerat dem i en iPod Touch, ett telefonsystem, ett videokonferenssystem och i en teve. Dessa utrustningar finns nu tillgängliga som demo-modeller.

– De första produkterna kommer troligtvis att finnas tillgängliga om två år. Om vår teknik inkorporeras i konsumentutrustningar kommer de som är drabbade att slippa att hela tiden förlita sig på sina hörapparater, säger Goetz.

Forskarna kommer att visa upp ett videokonferenssystem i vilket deras algoritmer installerats, vid årets IFA-mässa i september i Berlin.

Comments are closed.