200 GHz SiGe i Tektronix snabbaste

Tektronix kommer att använda kisel-germaniumteknik från IBM i oscilloskop med realtidsbandbredd över 30 GHz.

IBMs senaste SiGe-process kallas 8HP. Det är en 130 nm BiCMOS-process som gör det möjligt att skapa oscilloskop med dubbelt så hög bandbredd som tidigare.
IBM tog fram sin första SiGe-process 1998. Under år 2000 började Tektronix leverera sitt realtidsoscilloskop TDS7000. Det byggde på IBMs dåvarande flaggskepp, 5HP.
SiGe kan nu ge prestanda som tidigare bara var möjliga med exotiska material som indiumfosfid (InP) eller galliumarsenid (GaAs). Men till skillnad från dessa material kan man med SiGe lägga såväl bipolära transistorer som CMOS på samma chip vilket ger helt andra möjligheter till storskalig integration.
8HP SiGe-tekniken kommer att användas i produkter som kommer ut under 2011.

 

Comments are closed.