Ny styrelseordförande för Chalmers innovation

Lennart Svantesson vald till ny styrelseordförande vid företagsinkubatorn Chalmers innovation.

Han har en bred industriell och finansiell bakgrund med ledande poster från bland andra Volvo Personvagnar, Arthur.D.Little och Bure Equity. Dessutom är han delägare och har styrelseuppdrag i flera entreprenörsdrivna tillväxtbolag.

– Just min kombination av olika erfarenheter gör att jag hoppas kunna tillföra något till Chalmers innovation. Jag vet hur man utvecklar teknik, människor och affärer, säger Lennart Svantesson och fortsätter:

– Jag är mycket entusiastisk inför uppdraget och ser fram emot att få bidra till att hjälpa entreprenörer att förverkliga affärsidéer inom teknikområdet.

Med Lennart Svantesson som ny styrelseordförande tror Chalmers innovations vd Olle Stenberg att företagsinkubatorn och dess bolag kommer att utvecklas framförallt affärsmässigt.

– Lennart har en bra affärskompetens, inte minst på den finansiella sidan. Det är ett väldigt viktigt område för oss genom vår nya fond. Att han har arbetat med företag som till sin karaktär är lik vår organisation ser vi också som en fördel, för det är en utmaning att utveckla organisationer av det här slaget, säger Olle Stenberg.

Lennart Svantesson tillträdde som ny styrelseordförande den 1 maj och ersatte då Göran Netzler, som varit med från starten och avgick efter mångårigt ordförandeskap. Ytterligare en förändring skedde i styrelsen genom att Per Stenström, professor i datorarkitektur och teknisk chef på Nema Labs, ersatte professor Olof Engström som även han varit styrelseledamot sedan Chalmers innovation grundades 1999.

Chalmers innovation har sedan 1999 varit med om att starta 95 företag. Dessa företag hade under 2009 en total omsättning på 325 miljoner kronor. Tillsammans har det, ackumulerat under åren, investerats mer än 1 miljard kronor i dessa bolag.

Comments are closed.