Försäljningen av halvledare fortsätter öka

Semiconductor Industry Association (SIA) rapporterar att försäljningen av halvledare i mars var värd $ 231 miljarder, en ökning med 4,6 procent jämfört med februari i år då motsvarande belopp var 220 $ miljarder.

Jämförelser på årsbasis mellan månaderna och kvartalen 2009 – 2010 visar på en kraftig ökning av försäljningen medan jämförelser mellan Q4 2009 och Q1 2010 pekar på en tillväxt på 2,8 procent.

Försäljningen i mars 2010 ökade med hela 58,3 procent jämfört med samma månad i fjol.

Den globala försäljningen av halvledare under mars i år var den näst högsta någonsin, endast slaget av rekordet från november 2007, enligt SIA. Även kvartalsförsäljningen 2010 jämfört med Q1 2009 ökade kraftigt. SIA spår en fortsatt god efterfrågan under innevarande år. Organisationen menar att en god efterfrågan från de största tillverkarna av elektronikprodukter, tillsammans med påfyllnad av lagren till "normala" nivåer, bidrog till den starka tillväxten under första kvartalet i år.

Under mars månad visade alla regioner upp en tillväxt i försäljning. Regionen Asien/oceanien visade störst ökning av försäljningen (72%) följt av Amerika (48,2%), Japan (43%) och Europa.(42%), jämfört med samma månad 2009.

Sekvensiellt sett (mellan Q4 2009 och Q1 2010) var det dock bara Asien/Oceanien som visade på en ökning av försäljningen (4,4%) och Europa (4,8%). Q1-försäljningen i Amerika och Japan dalade något (-0,4% respektive -0,6%) vid samma jämförelse. Den totala försäljningen ökade med 2,8%.
 
SIA konstaterar att tillgång och efterfrågan är på väg att åter komma i balans och att industrin förbereder sig på ett förväntat framtida behov av halvledare. Men SIA är fortsatt "försiktigt optimistiska" om att tillväxten kommer att visa på dubbla procentsiffror för 2010.

Tillväxten uppges finnas inom olika marknadssegment, inklusive företagssektorn där återhämtningen varit långsammare än inom konsumentsektorn. Den ekonomiska tillväxten i Kina och en ökande efterfrågan på datorer och mobiltelefoner i gryende tillväxtekonomier var en starkt bidragande faktor för tillväxten under det första kvartalet i år.

Comments are closed.