Ny styrelse för SE vald

På bilden ser vi den nyvalda styrelsen för Svensk Elektronik, bestående av Maria Månsson (styrelseordförande), Lena Norder (vd), Jan Linders, Mikael Roots, Bo Holmgren, Per-Anders Emilson och Lars Åleby. Styrelsemedlemmen Mikael Joki saknas dock på bilden.

En ny styrelse valdes under årsmötet. Ove Opseth, Elfa Distrelec, har ingått i styrelsen sedan Branschorganisationen Svensk Elektronik bildades efter en sammanslagning år 2010 av Elektronikindustriföreningen och IM-föreningen.
Men på grund av andra nya arbetsuppgifter – nu inte bara vd för Elfa Distrelec i Sverige utan även försäljningsansvarig för Distrelec totalt – beslöt Ove Opseth att inte låta sig återväljas i SEs styrelse.

Under mötet tackade Lena Norder Ove Opseth för hans insatser i styrelsearbetet.

Distrelec har försäljning i 17 länder.
Nyvald i SE-styrelsen är Lars Åleby (chef för affärsområdet Electronics inom Kamic Group). I styrelsen ingår också, som tidigare, Maria Månsson (Styrelseordförande för SE och affärsområdesansvarig inom Prevas AB), Lena Norder, vd för Branschorganisationen Svensk Elektronik, Per-Anders Emilson (P-A Trading AB), Bo Holmgren (Saven Hitech AB), Mikael Joki (Eskilstuna Elektronikpartner AB), Mikael Roots (Desab Elektronik AB) och Jan Linders (Jan Linders Ingenjörsfirma).

Comments are closed.