Ge ungdomarna praktikplatser

En av Branschorganisationen Svensk Elektroniks ambitioner är att förbättra kompetensförsörjningen inom elektronikområdet. ”Vi måste ge skapa praktikplatser för ungdomar”, säger många. Alltför få företag ger denna möjlighet, men en person som verkligen gör detta och har engagerat sig i frågan är Jan Linders, på Jan Linders Ingenjörsfirma i Göteborg.

– Hittills har jag haft ett 20-tal ungdomar från GTI (Göteborgs Tekniska Institut) praktikanställda, berättar Jan Linders på Svensk Elektroniks årsmöte. Vi inom elektronikindustrin är bästa förebilder.
Han ser det som viktigast att bereda praktikplatser för ungdomar som går i åttonde klass 8.
– Då är de fortfarande formbara och praktiktjänsten kan leda till att de väljer att satsa på att utbilda sig för att så småningom söka sig till elektronikindustrin.
Elever från sjunde klass anser han vara alltför unga.
– Elever i åttonde klass bestämmer sig ofta för vad de skall göra i framtiden. Av det tjugotal praktikanter jag har haft har jag sett såväl personer utvecklas till potentiella kunder som till arbetstagare.
Jan Linders betonar vikten av att ha rätt ledarstil.

– De måste tycka det hela vara kul! Unga anställda kräver tid men ger också mycket tillbaka.

Kvaliteten av de praktikanställda har varit varierande, men många har varit mycket bra.
Några exempel på vad praktikanterna har presterat är: Arbete med företagets hemsida, programmering av GPIB-styrda instrument, punktreducering och kurvoptimering av exempelvis en kabel (för att få med alla krökar på en kabelstam).

Comments are closed.