Ny satsning på tillväxtmiljöer

Vinnova genomför nu en satsning på att etablera internationellt konkurrenskraftiga innovationsmiljöer. De regionala initiativen, som nu får finansiering i upp till tio år, handlar om visualisering och bildanalys i Östergötland, innovationer för hållbara städer i Skåne och automation i Mälardalen.

Finansieringen sker via Vinnovas program Vinnväxt och enligt myndigheten är målet att de tre utpekade tillväxtmiljöerna inom tio år ska ha etablerats som nationellt och internationellt starka och attraktiva innovationsmiljöer.

Tillväxtmiljöerna är regionala initiativ där aktörer inom näringsliv, forskning, politik och offentlig verksamhet arbetar tillsammans.

– Syftet är att skapa ledande tillväxtmiljöer som kan locka till sig investeringar och skapa nya exportmöjligheter inom områden där regionerna ligger i framkant. Erfarenheten visar att den här typen av initiativ kan bli väldigt framgångsrika, säger Charlotte Brogren, generaldirektör för Vinnova.

Beslutet avser 10 år och under en första etapp under perioden 2016-2019 satsas cirka 20 miljoner kronor för respektive innovationsmiljö. De regionala aktörerna förväntas skjuta till minst lika mycket i form av pengar och eget arbete.

Följande initiativ får finansiering:

Visual Sweden, Östergötland
Ska etablera Östergötland som en nationellt och internationellt erkänd forsknings- och innovationsnod inom visualisering och bildanalys. Initiativet ska samla aktörerna inom området och bland annat skapa demonstratorer och synliggöra resultat och framgångar.

Urban Magma, Skåne
Region Skåne har satt som mål att Skåne 2020 ska vara internationellt ledande i att skapa och implementera innovationer för smarta hållbara städer. Det handlar om bli ledande i utvecklingen av produkter och tjänster till städers tekniska försörjningssystem, som lockar utländska företag och investerare till regionen och skapar tillväxt och exportmöjligheter för svensk miljöteknik.

Future Automation Region, Mälardalen

Automation är ett styrkeområde för Mälardalen och ett mål för satsningen är att automationsbranschen integreras i den nya digitala industriella revolutionen. Innovationsmiljön ska bland annat utveckla testbäddar och demonstratorer som gör det möjligt för automationsbolag att växa till internationell lyskraft.

Programmet Vinnväxt har pågått sedan 2001 och omfattar i dag 14 innovationsmiljöer runt om i landet.

Comments are closed.