Mistra satsar på batteriåtervinning

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra, satsar nu åtta miljoner i ett svenskt projekt för återvinning av batterier. Projektet, som drivs av industriforskningsinstitutet Swerea Mefos, ska utveckla en effektivare återvinningsprocess för alkaliska batterier.

Målet med det fyraåriga projektet är att skapa en process för återvinning av mer än 80 procent av materialet i batterierna, vilket är betydligt högre än EU-direktiven på 50 procent. Sverige är enligt Swerea den ledande nationen när det gäller insamling av uttjänta batterier, men idag saknas en inhemsk upparbetning. Batterierna exporteras i stället och behandlas i dyra eller tekniskt ineffektiva processer i Tyskland, Schweiz eller Frankrike. Det nya återvinningskonceptet skall enligt institutet vara anpassat för den specifika batterikemin och uppfylla kraven på effektivitet, miljöhänsyn och ekonomisk drift. Materialet som återvinns ska sedan utnyttjas i industrin för batteriproduktion.

– På så sätt skapas ett cirkulärt materialflöde med hjälp av en ny teknisk process. Det kommer att brygga över gapet mellan återvinningsindustri och storskalig metallurgisk industri. Utmaningen är att kunna återvinna inte bara zink utan även mangan, säger Guozhu Ye, forskningsledare på Swerea Mefos i ett pressmeddelande.

Förutom Swerea Mefos ingår Boliden, IsoLogistics, Luleå tekniska universitet och Swerea IVF samt två internationella samarbetspartners i projektet.

Comments are closed.