Ny PIC32-serie med integrerad FPU

Microchip har släppt en ny serie 32-bitars mikrostyrkretsar i sin PIC32MZ-familj som baseras på en processorkärna från Imagination med en flyttalsenhet (FPU) integrerad i hårdvaran och som enligt företaget erbjuder högre kodtäthet, bättre prestanda och minskar latens i processintensiva tillämpningar.

Den nya styrkretsserien är döpt till PIC32MZ EF och integrerar upp till 2 Mbyte Flash, 512 kbyte RAM, 12-bitars A/D-omvandlare som samplar med 18 MSa/s, Hi-Speed USB MAC/PHY, 10/100 Ethernet och dubbla CAN-portar med mera och som tillval finns en kryptomotor för AES, 3DES, SHA, MD5 och HMAC.

PIC32MZ EF har enligt Microchip även en omfattande DSP-instruktionsuppsättning och kombinationen av DSP-instruktioner, en dubbelprecisions FPU och höghastighets A/D-omvandlare förbättrar kodtätheten, minskar latens och ger förbättrade prestanda i processintensiva applikationer. Styrkretsarna baseras på en Imagination 200 MHz MIPS M-Class med 3,28 CoreMarks/MHz och 330 DMIPS.

Alla de 48 kretsarna i serien finns nu tillgängliga som provexemplar eller i volymer och priserna startar på 5,48 dollar vardera i kvantiteter om 10.000 stycken.

Den nya PIC32MZ EF-serien stöds av Microchips utvecklingsverktyg MPLAB X där även företagets GUI-baserade utvecklingsverktyg Harmony Integrated Software Framework ingår liksom MPLAB XC32-kompilatorer. MPLAB ICD 3 In-Circuit Debugger och MPLAB REAL ICE In-Circuit Emulator System finns också tillgängliga.

Microchip har också tagit fram fyra olika utvecklingssatser: PIC32MZ Embedded Connectivity with FPU EF Starter Kit för 119 dollar; PIC32MZ Embedded connectivity with Floating Point Unit and Crypto Starter Kit, också för 119 dollar; PIC32MZ2048EF PIM Explorer 16 Plug In Module kostar 25 dollar och PIC32MZ EF Audio 144-pin PIM for Bluetooth Audio Development Kit för 25 dollar. Kretsarna finns också med i företagets nya version av sitt Arduino-kompatibla Digilent chipKIT Wi-FIRE utvecklingskort.

Comments are closed.