Annons

Ett högklassigt program

Programmet för ECS 2015 är nu publicerat. Till att börja med vill vi be om ursäkt till alla de som inte kom med i programmet. Om man kan möta kvalitén på en konferens genom att se på de förslag som inte platsade så är det här verkligen ett evenemang av klass.
Konferensen går som tidigare i 2 dagar med 6 parallella spår. Det är det tak som är satt och de ramar vi får jobba inom. Dock har vi sprängt in många nyheter inom den ramen.

Årets evenemang är tre konferenser under ett tak. Vi samarbetar med Swedsoft som har förlagt sin årliga konferens STEW tillsammans med ECS. Naturligtvis har Swedsoft programvaran i centrum och seminarierna har tonvikten på den avancerade forskning som finns i landet.

Vår andra partner är projektet Arrowhead. Det är en sammanslutning av forskning och industri inom området ”Collaborative Automation”. Båda dessa ligger mycket nära ECS och embedded så de passar mycket bra in under ECS paraply. De har vardera en heldag i programmet.

Att kort plocka fram russinen i ECS-kakan låter sig inte så lätt göras. Det blir gärna allt som finns i programmet. Målgrupen är ju främst embeddedutvecklare inom hård- och programvara och programmet måste vara djupt tekniskt och behandla det senaste och mest intressanta inom teknologin.

Vi har aldrig fått klagomål på att någon föredragshållare gått för djupt in i teknologin så årets program tar ett steg till i teknisk riktning. Ett antal två-timmars hands-on workshop finns på agendan. Områden spänner från Power design med full labutrustning, IoT med Open Source, Debug och Automatiserad testning. En heldags workshop kommer att låta deltagarna själva utveckla verktyg som uppfyller OSCL-kraven. Det finns också ett antal 60 min tutorials inom bland annat IoT säkerhet och HTML5 utveckling för embeddedapplikationer.

Inom embedded är IoT ett område som bara blir intressantare. Två hela dagar ägnas åt IoT i ECS-programmet. Det är indelat i sessioner om utveckling, säkerhet och sensorer/sensornätverk. Dessutom en avdelning med IoT i praktiken som innehåller erfarenheter av genomförda projekt.

Programvara är som alltid en tung post i programmet. En heldag ägnas åt utvecklingsmetoder som modellbaserat och agilt, samt verktyg som språk och uppdateringsmetoder. Programvarukvalitet och Open Source är andra viktiga sessioner. En session om operativsystem tittar noga på Windows 10 och dess lämplighet för IoT-applikationer.

Inom hårdvara behandlar vi FPGA, lågeffektskonstruktion och det senaste inom små COTS-moduler och standarder.

En keynote kommer som brukligt på ECS från en av de ledande företagen inom embedded i Sverige. Scania är kanske inte det första företag man tänker på inom vår industri, men faktum är att förarassistans är ett av de största områdena inom utveckling av inbyggda system. Daniel Frylmark leder den utvecklingen och han kommer att tala om utvecklingsstrategier och metoder som Scania arbetar med. Den snabba utvecklingen ställer stora krav på ledarskap och förarassistans är ju bara ett steg mot de autonoma fordonen. Keynote under dag två handlar om varför löftena inom IoT tar så lång tid att uppfylla. Professor William Webb är CEO för standardiseringsorganet Weightless SIG och president för IET. Han kommer även att gå in på nya standards inom sensornätverk.

Varför ska man då gå på ECS i år. Fortfarande erbjuds ett högklassigt evenemang utan kostnad för besökare. Presentationerna ges av svenska och internationella experter, både från industri och forskning. Det är dessutom den främsta mötesplatsen inom den skandinaviska embeddedindustrin. Utvecklare, utvecklings- produkt- och marknadschefer träffas och skapar nya intressanta kontakter och affärsmöjligheter.
Lars Johan Larsson, programansvarig för ECS 2015

Comments are closed.