Umeå universitet puffar för 3D-printing

Umeå universitet är med i styrelsen för en svensk branschförening med syfte att sprida information och kunskap om additiv tillverkning – en teknik som förutspås leda till nästa industriella revolution. Universitetet är också en av initiativtagarna till att föreningen Sveat nu breddas med fler medlemmar.

– Framtiden ser verkligen ljus ut för den nya tekniken och Sverige har alla förutsättningar att inta en ledande position på området om vi arbetar tillsammans, säger Agneta Marell, vicerektor för samverkan vid Umeå universitet.

Hon var en av dem som i förra året ledde och koordinerade arbetet med att ta fram en nationell forsknings- och innovationsagenda på området, tillsammans med ett 50-tal företag, lärosäten och institut i Sverige. I agendan identifieras vilka möjligheter och utmaningar som finns, och vilka insatser som behövs för att nå det gemensamma målet – att göra landets industrier och människor ledande i konkurrenskraft inom additiv tillverkning och 3D-utskrift. Agendaarbetet är en av grunderna till att branschföreningen Sveat (Svensk additiv tillverkning) nu beslutat att öppna sina dörrar för fler och nya medlemmar.

– Alla organisationer som på något sätt producerar, utvecklar, utbildar i, informerar om eller använder 3D-printing är välkomna som medlemmar, säger Mats Falck, Umeå universitets representant i föreningens styrelse.

Arbetet i föreningen delas in i olika arbetsgrupper med sina speciella ansvarsområden – exempelvis industriella applikationer, utbildning, forskning, spridning av additiv tillverkningsteknik och försäljning av produkter relaterade till additiv tillverkning.

– Vi hoppas kunna utveckla engagemanget och konkurrenskraften i landet genom att sprida information och kunskap om den nya tekniken på ett bättre sätt, säger Mats Falck.

Han konstaterar också att området är mycket hett för Umeå universitet med stora satsningar på området, till exempel inom ramen för universitetets innovationsmiljö Sliperiet och dess FabLab. Eller genom olika projekt som det av EU:s strukturfonder finansierade projektet +Project, vilket har som mål att 3D-utskriva hus i trä.

Comments are closed.