Ny obligatorisk tredjepartsprovning stärker Energy Star-märket

Intertek Semko AB är ett av de första europeiska ackrediterade tredjepartslaboratorier som kan prova produkter för den amerikanska energieffektivitetsmärkningen Energy Star.
I januari 2011 införs en obligatorisk tredjepartstestning för att få använda märkningen.

Energy Star är en amerikansk energieffektivitetsmärkning som funnits sedan 1992. Den amerikanska energimyndigheten och EPA (Environmental Protection Agency) står bakom märkningen och den syftar till att minska energiförbrukningen av produkten samt ge kostnadsbesparingar för konsumenterna.

Hittills har märkningen skett genom självdeklaration, med undantag för ett fåtal produktgrupper. Tillverkaren har själv testat produkten och skickat in dokumentation till EPA.

– Nytt är alltså att från den 1 januari 2011 måste du låta ett av EPA ackrediterat tredjepartslaboratorium prova produkten, Laboratoriet rapporterar sedan till en så kallad "certification body" i USA som certifierar produkterna och ordnar registrering hos EPA. Intertek Semko AB är nu ackrediterade för hemelektronik och kontorsprodukter och Intertek i Nordamerika är "certification body". Intertek kan därmed erbjuda en mycket snabb och smidig process för Energy Star-märkning, säger Anders Åhman, tekniskt ansvarig för Interteks energitjänster via ett pressmeddelande.

Märkningen är välkänd i USA och enligt statistik från EPA har 75 procent av amerikanerna kännedom om märket. Det finns totalt 47 000 certifikat utfärdade inom ett sextiotal produktkategorier. Märket är störst inom elektronik och datorer.

– En Energy Star-certifiering är ett utmärkt sätt för tillverkare att öka sin försäljning. Folk i USA efterfrågar produkter med denna certifiering och man visar dessutom sitt miljöengagemang. Faktum är att det är ett välkänt märke även här i Europa där fler och fler känner igen och litar på denna märkning. Många gånger kan man kombinera provning mot våra europeiska krav med Energy Stars krav och visa uppfyllnad av båda samtidigt. Man kan på så sätt dra nytta av investeringar i verifiering av obligatorisk Europeiska krav och få marknadsfördelarna som en Energy Star-certifiering ger, säger Anders Åhman.

Comments are closed.