Jan Wäreby ny försäljningschef

Från och med den 1 januari blir Jan Wäreby ny försäljnings- och marknadsföringschef hos Ericsson.

Jan Wäreby är idag chef för affärsenheten Multimedia. Jan Wäreby har mer än 20 års erfarenhet inom försäljningsorganisationer och affärsutveckling. Han har också varit Corporate Executive Vice President och chef för försäljning och marknadsföring vid Sony Ericsson Mobile Communications. Wäreby spelade en väsentlig roll vid etableringen av det samriskföretaget.

Sökandet efter en ny chef för affärsenheten multimedia har påbörjats och kommer att meddelas senare.

Comments are closed.