Ny metod för att mäta grupplöptid

Nätverksanalysatorer från Rohde & Schwarz använder en ny metod som gör det möjligt att mäta grupplöptid över långa avstånd.

Rohde & Schwarz har utvecklat en speciell metod som noggrant mäter grupplöptid och faslinjäritet på satellitlänkar. Med nya programvaran ZVA-K10 kan man utföra mätningar med hjälp av två nätverksanalysatorer som ligger på skilda platser.
Tack vare testmetoden kan analysatorerna överbrygga långa avstånd mellan sändare och mottagare. För till skillnad från alla andra testmetoder på marknaden behöver nätverksanalysatorerna inte komma åt lokaloscillatorerna i frekvensomvandlande testobjekt. Instrumenten är sinsemellan anslutna via ett lokalt datanät för synkronisering av testsekvensen.
Med den nya metoden har Rohde & Schwarz löst en ständigt och svårt problem inom mätningar på satellitlänkar.
Programvaran ZVA-K10 finns att tillgå för nätverksanalysatorerna ZVA och ZVT.
Att exakt kunna mäta grupplöptid och faslinjäritet är avgörande för kvaliteten vid satellitkommunikation. Dagens allt större överföringshastigheter höjer kvalitetskraven vid överföringen. Viktiga parametrar är grupplöptid och faslinjäritet inom det använda frekvensbandet.
Det konventionella sättet att mäta grupplöptid och faslinjäritet är att ansluta ingång och utgång av ett testobjekt till en nätverksanalysator via RF-kablar. Men om in- och utmatning är belägna långt ifrån varandra kommer kabelförluster att försämra mätningens signal/brus-förhållande. Mätkablarna kan komma att överbrygga avstånd på flera hundra meter. Förutom att de har höga förluster kan kablar också ge fasfel, om de så bara flyttas något.
Mätmetoden innebär att man använder en tvåtonssignal och mäter fasskillnaden mellan de två bärvågorna på ingången och utgången. Från fasskillnaden beräknar ZVA grupplöptiden och den relativa fasen för mätobjektets överföringsfunktion.
Eventuella ändringar av lokaloscillatornas frekvens och fas har en identisk effekt på båda bärvågorna och elimineras med en skillnadsmätning. Därför påverkas inte mätningens noggrannhet.

 

Comments are closed.