Ny metod att testa blandarsteg

Agilent lanserar idag en ny mätteknik för att karakterisera blandarsteg upp till 67 GHz. Metoden bygger på en övertons kamgenerator som bildar fasreferens vid mätningen. Den nya kamgeneratorn gör dessutom att vektor-nätverksanalysatorn PNA-X nu kan utvinna X-parametrar (beteendemodeller för olinjära kretsar) upp till 67 GHz.

Det är samma typ av kamgenerator som Agilent använder tillsammans med nätverksanalysatorn PNA-X för att fånga in X-parametrar.
Med den nya mätmetoden kan man karakterisera amplitudförlopp, fasgång och absolut  grupplöptid i blandare och frekvensomvandlare, utan att behöva  en yttre referens- eller kalibreringsblandare.
Testobjektet ansluts till PNA-X med tre koaxialkablar. Kalibreringen görs på vanligt vis med en kalibreringsmodul för nätverksanalysatorer (ECal-modul eller manuellt).  Mätningen kräver effektmetermodul, för att ge amplitudnoggrannhet, och kamgenerator, för att ge fasreferens.
Att mäta på blandare på traditionellt sätt, med yttre referens- och kalibreringsblandare, är extremt svårt för frekvenser över 26,5 GHz. Med den nya kamgeneratorn kan blandare karakteriseras upp till 67 GHz

 

Comments are closed.