OIF godkänner trimbar mikrolaser för 100G

Medlemmarna i industrigruppen Optical Internetworking Forum (OIF) godkänner dokumentet om ”the Micro Integrable Tunable Laser Assembly (μITLA)”, en överenskommelsen om implementering (IA) som adresserar formfaktorn för 100G-tillämpningar med reducerad avgiven effekt och krav på upptaget utrymme.

IOF-medlemmarna har även godkänt ytterligare två dokument under 100G ”ramverksparaplyet” den här månaden.

– OIF fortsätter att förfina våra teknikdrivna dokument för att passa den här marknaden som är under snabb utveckling. OIF har avslutat flera projekt med trimbara lasrar som är kommersiellt framgångsrika och kommer att fortsätta uppdatera våra 100G-centrerade dokument för att stödja behovet hos tillverkare, operatörer och denna gryende marknad, säger Karl Gass, Tri Quint Semiconductor och vice ordförande för OIF:s arbetsgrupp”Physical and Link Layer”.

Överenskommelsen om μITLA leder till en minskad upptagen kortyta med 60 procent och höjden med nästan 30 procent. Effektförbrukningen reduceras med 25 procent. Medlemmarna i OIF har arbetat för att förhindra en marknadsfragmentering avseende komponenternas formfaktorer till förmån för nya moduler med hög densitet eller i linjekortsapplikationer.

När tillverkarna började bygga produkter uppstod behov av att uppdatera områden inom 100G-teknologin och göra några förtydliganden.

Ytterligare överenskommelser avseende implementation (IA)
100G Long Haul DWDM Transmission Module Multi-Source Agreement (MSA) är en uppföljare till den framgångsrika 300-pinnars transpondern som används i 10G- och 40G-applikationer. OIF har arbetat med CFP MSA för att samordna de två MSA:erna för att införa ett gemensamt styrgränssnitt och att adressera modulernas kommunikation och kommandon, inklusive gränssnittet till lasern och anpassning till förändringarna avseende effekt. Till det har flera mekaniska specifikationer klargjorts.

Integrated Intradyne Coherent Receiver IA innehåller definitioner för en kraftigt integrerad fotonikkomponent som möjliggör reducerade kostnader och storlek för 100G-transcievers. Uppdateringen klargör flera drifts- och mekaniska karaktäristika och minskar längden från 60 mm till 50 mm enligt ett pressmeddelande.

Alla överenskommelser (AI) kan läsas på OIF:s hemsida .

Comments are closed.