Lagren av halvledare stiger

Varulagren hos halvledarleverantörerna steg under Q2 2011 till nivåer som inte setts sedan nedgången i början av 2008. Det ger upphov till oro över utsikterna på kort sikt för chipmarknaden, enligt en ny rapport från analysföretaget  IHS iSuppli.

Lagren hos globala leverantörer av halvledare var vid slutet av andra kvartalet på ovanligt höga 83,4 ”Days of Inventory” (DOI) – en nivå som överstiger även den sista, rekordhöga 83,1 DOI satt under det första kvartalet 2008.

Det andra kvartalets DOI-siffra är ett ganska stort hopp på 3,5 dagar från 79,9 dagar under första kvartalet, och det är första gången på 12 kvartal i rad som DOI har tippat över 80-dagarsnivån. Lagernivån under andra kvartalet var 11 procent över det vanliga, historiska, säsongsmässiga genomsnittet som registrerats under perioden. Det är nära det 11,1-procentiga överutbudet under första kvartalet 2008, precis i början på den tvååriga nedgången inom halvledarindustrin, enligt IHS.

– För halvledarindustrin, som vadar i sådana potentiellt oroväckande territorium som påminner om de mörka dagarna som ledde in i lågkonjunkturen, kan det förebåda början på en kritisk anpassningsperiod av lagren. Korrigeringen kommer sannolikt att ske under de närmaste kvartalen och kommer inte vara klar förrän i mitten av 2012. Det kommer att innebära att leverantörer gör en långvarig minskning av sina lagernivåer för att undvika farliga överutbudssituationer, säger Sharon Stiefel, halvledaranalytiker vid IHS.

IHS iSuupl har reviderat ner sin prognos för halvledarintäkterna till en 2,9 procentig tillväxt under 2011, ned från 4,6 procent årlig tillväxt som förutspåddes i en augustiprognos och ett brant fall från 32,4 procent i tillväxt under 2010.

Comments are closed.