Ny Keithly-distributör

Instrumentcenter Sweden AB kommer från och med juni 2009 att sälja och marknadsföra Keithley-instrument på den svenska marknaden.

Genom samarbetet får kunderna ytterligare en försäljningskanal tillsammans med Keithley Instruments i Sverige. Keithleys sortiment består av bl a bänkmultimetrar, ström- och spänningsreferenser, resistansmätare, generatorer och instrument/moduler/kort för datainsamling.

Comments are closed.