Storsatsning på radioforskning och utveckling i Ålborg

Den danska staden Ålborg satsar 90 miljoner danska kronor (12 miljoner euro) på att åter bli ett centrum för utveckling av morgondagens kommunikationsteknik. Satsningen leder också till att Agilent nu väljer att bedriva forskning och utveckling i Ålborg.

Forsknings og Innovationsstyrelsen (ministeriet for videnskap og utvikling) har donerat 6 miljoner euro på ett forskningsprojekt som kommer att drivas av Ålborgs universitet i samarbete med Infineon Technologies och Agilent Technologies.
Som delmängd av detta projekt kommer Agilent att starta forskning och utveckling i Ålborg.
Ett konsortium mellan universitetet och de två företagen kommer att lägga vikten på höga prestanda, en lättestad infrastruktur, låg effektförbrukning och på lösningar för billig mobilkommunikation. Syftet är inte bara att utveckla ny teknik utan att också stödja innovationer och skapa konkurrenskraftiga lösningar för att nå signifikanta tekniska framsteg inom LTE och 4G.
– Under många år har Nordjylland varit drivande inom trådlös teknologi. Detta nya projekt kommer att stärka utvecklingskapaciteten, ge flera arbetstillfällen för ingenjörer i regionen och potentiellt sett attrahera andra internationella företag att slå sig ned i Ålborg för att lägga grunden för att ta ledning inom 4G. Något nytt händer nu i Nordjyllands trådlösa historia. Det var möjligt att börja utveckla 4G i Ålborg, men mycket dyrt. För att slåss på en global marknad måste vi fokusera på innovation och på att göra det ekonomiskt möjligt. Donationen från Forsknings og Innovationsstyrelsen accentuerar möjligheterna till nya lösningar och kommer att positiv effekt på alla våra möjligheter, säger professor Preben Mogensen vid Ålborgs universitet. Ålborg universitet skulle ha haft svårigheter i att etablera en aktivitet i denna skala på 4G-forskning och på kompetensutveckling.
Agilent kommer att ha personal i Ålborg för att arbeta med avancerade frågor kring 4G-tester. Vid utvecklingen av trådlös teknik innebär testprocedurerna något av det mest komplexa och tidsödande processerna. Testfasen tar vanligen upp till en tredjedel av den totalt nedlagda tiden. Men i samarbete med Agilent kan det kallade 4GMCT-konsortiet effektivisera testfasen genom att testa kontinuerligt under processen och därmed göra slutprodukterna mera kostnadseffektiva och prismässigt konkurrenskraftiga.

Comments are closed.