Hypersnabb trådlös datakommunikation

Forskare vid Göteborgs universitet och Kungliga tekniska högskolan, KTH uppges ha lyckats generera rekordhöga frekvenser för datakommunikation med så kallade spinntroniska oscillatorer. Resultaten kan bli ett genombrott för framtida supersnabb och trådlös hemelektronik. Men det kommer till exempel också att kunna revolutionera tekniken i flygplanens "svarta lådor", där informationen kan bevaras säkrare och under längre tid.
Spinntroniska oscillatorer har också potentialen att höja prestandan i allt från smarta mobiltelefoner, till trådlösa nätverk och radarteknik för bilar. Forskare vid Göteborgs universitet, KTH och Everspin Technologies i USA uppges nu  ha nått ett stort genombrott inom forskningsfältet. I en studie som publiceras i tidskriften Applied Physics Letters har Johan Åkerman, professor vid Institutionen för fysik, Göteborgs universitet, och hans kollegor för första gången lyckats generera frekvenser på över 46GHz i spinntroniska oscillatorer – ett resultat som slår i taket på den tillgängliga mätapparaturen.

Genom att extrapolera resultaten är forskarna övertygade om att kunna generera frekvenser på över 65GHz , vilket skapar helt nya möjligheter för trådlös datakommunikation i hemmet.
– Våra resultat visar att spinntroniska oscillatorer kan täcka flera oktaver inom gigahertzområdet. I princip innebär det att tidigare outnyttjade frekvensband kan öppnas för bredbandig trådlös kommunikation, till exempel strömmad HDTV och annan hemelektronik. Just bredbandigheten är mycket intressant för många radartillämpningar, och vi samarbetar här med företaget Sivers IMA i Kista som ser en stor potential i tekniken, säger Johan Åkerman, professor vid Institutionen för fysik, Göteborgs universitet.

Spinntroniska oscillatorer kan också komma till stor nytta i trafiksäkerheten där de kan ingå i nästa generations bilradar.
– Där finns redan tekniken, men höga kostnader sätter stopp för en bredare användning. Spinntroniska oscillatorer kan reducera kostnaden till kanske en fjärdedel, vilket ger mycket större genomslagskraft för en teknik som bevisligen räddar liv i trafiken.

Comments are closed.