Nurija volymproducerar i Kina

Det brittiska företaget Nujira, som har utvecklat supersnabba modulatorer för olinjära slutsteg i 3G och 4G basstationer, har inlett en serieproduktion i Kina.
Det är den globala EMS-tillverkaren Sanmina- SCI som har fått ordern.
Modulatormodulen har tillräcklig bandbredd för att modulera envelopen för 3G- och 4G-slutsteg i klass D, E eller F. Lösningen innebär en kraftig effektbesparning av effektförbrukningen i basstationer. Nujira kallar tekniken HAT, High Accuracy Tracking.
Den första modul som tillverkas, Cooltech-H, är avsedd för 3G och 4G basstationer. Tekniken kommer i ett senare skede även i form av moduler för digitala TV-sändare och IC för mobiltelefoner.

Comments are closed.