Tre miljarder för ökad konkurrenskraft

Regeringen bör satsa två miljarder kronor per år på forskning och innovation i svenska företag, varav hälften på Forska&Väx, där företagen själva ska gå in med lika mycket pengar. Ytterligare en miljard bör gå till riktade insatser inom bland annat el- och hybridfordon, fordonsforskningsprogram samt tillfällig utflyttning av kvalificerad FoU-kompetens från fordonsföretag. Det menar VINNOVA i ett förslag till regeringen.

VINNOVA har i dagarna överlämnat ett förslag till regeringen på en framtidsinriktad satsning på forskning och innovation för hållbar tillväxt.
– Det är ett förslag för att snabbt och långsiktigt stärka konkurrenskraften i näringslivet samt utveckla och bevara arbetstillfällen, så att Sverige kan gå stärkt ur krisen när konjunkturen vänder, säger Per Eriksson, generaldirektör på VINNOVA.
Förslaget innehåller två delar. Den första är en långsiktig konkurrensutsatt och kvalitetsinriktad satsning på forskning och innovation från staten via VINNOVA riktad till företag. Satsningen bör vara permanent och ligga på två miljarder kronor per år plus lika mycket från företagen, det vill säga totalt fyra miljarder per år. Av detta bör minst hälften riktas till små och medelstora företag i program som Forska&Väx.
– Väldigt få statliga insatser vänder sig direkt till företag och deras behov av att göra strategiska och djärva FoU-insatser. För att dessa riskfyllda satsningar ska bli av, så krävs statlig medfinansiering. Genom att rikta ökade statliga insatser, efter konkurrensutsättning och kvalitetsgranskning, till näringslivet förbättras förutsättningarna för stor avkastning i tillväxt, säger Per Eriksson.
Dessutom bör regeringen genomföra en rad riktade och tidsbegränsade insatser på sammanlagt en miljard kronor per år:
* Särskild satsning på FoI-program för framtidens el- och hybridbilar samt tunga hybridfordon, särskilt med inriktning mot utveckling och produktion av eldrivsystem i Sverige – cirka 250 miljoner kronor per år i fem år.
* Utökning av det befintliga FoI-programmet för fordonsindustrin med särskild inriktning mot underleverantörer som levererar till många olika fordonstillverkare – cirka 250 miljoner kronor per år i fem år.
* Demonstrationsprogram för bland annat fordonsområdet, till exempel ombyggnad till och testning av ”el-plugg-in-bilar” – cirka 100 miljoner kronor per år i tre år.
* Offentlig innovationsupphandling, det vill säga upphandling inklusive FoU, av till exempel framtidens eldrivna och laddningsbara bilar. Myndigheter och andra offentliga organisationer kan till exempel uppmanas, och ekonomiskt stimuleras, att upphandla hållbara alternativ – cirka 50 miljoner kronor per år i två år.
* Ytterligare utveckling och uppbyggnad av starka forsknings- och innovationsmiljöer vid universitet, högskolor och forskningsinstitut – cirka 100 miljoner kronor per år tills vidare.
* Stöd för tillfällig utflyttning av kvalificerad FoU-kompetens från fordonsföretag till nya konstellationer, bolag och forskningsinstitut. Insatserna är främst en arbetsmarknadsåtgärd men bör kompletteras med bland annat EU-medel och medel för FoU-kompetens för hanteringen, i likhet med insatserna som VINNOVA tidigare gjort inom VINN VINN-initiativet – de kompletterande insatserna bedöms till cirka 50 miljoner kronor per år i tre år.
* Stödja anställning av kvalificerad forsknings- och innovationskompetens från fordonsföretag till underleverantörer, särskilt små och medelstora företag, genom ett riktat Forska&Väx-program – cirka 200 miljoner kronor per år i tre år.

Comments are closed.