Ny styrelseordförande för Enea

Enea meddelar att dess valberedning har föreslagit årsstämman att välja Anders Lidbeck till ny styrelseordförande.

Nytt datum för årsstämman är den 26 mars 2009 då Anders Lidbeck föreslås väljas till ny styrelseordförande. Sittande styrelseordförande, Staffan Ahlberg, har avböjt omval.
Under de sex år som Staffan Ahlberg har lett styrelsens arbete har Eneas verksamhet renodlats, rörelsemarginalerna har stabiliserats och omsättningen har ökat med 70 procent.
Anders Lidbeck har de senaste tio åren varit vd för Telelogic.

Comments are closed.