Superdatorer i 22 nm

Intel kommer att tillverka processorer för superdatorer, baserade på Intel Many Integrated Core-arkitekturen (MIC). Den första processorn, ”Knight's Corner” produceras i 22 nm och kan skala till fler än 50 processorkärnor.

Nyheten om de kommande produkterna offentliggjordes under den pågående International Supercomputing Conference (ISC). Utvecklings- och industridesignpaket levereras för närvarande till utvalda utvecklare och under andra halvan av 2010 kommer Intel att utöka programmet till att omfatta en uttömmande uppsättning verktyg för att utveckla tillämpningar på Intel MIC-arkitekturen. Intel MIC-arkitekturen bygger på ett flertal olika forskningsprojekt såsom Larrabee och Intel Labs Single-chip Cloud Computer.
På ISC presenterades även den 35:e upplagan av TOP500-listan över världens 500 snabbaste superdatorer, vilken visar att Intels tekniska lösningar fortfarande är det vanligaste valet för superdatorer. Hela 408 system (82 procent) på listan bygger på Intel-processorer och fler än 90 procent av systemen med fyrkärniga processorer drivs av Intel-processorer. Tre av de tio snabbaste systemen på listan är Intel-baserade.
Intel meddelade även att företaget tillsammans med Forschungszentrum Julich (FZJ) och ParTec kommer att grunda och driva ExaCluster Laboratory (ECL) vid Julich i Tyskland. Laboratoriet kommer att utveckla tekniker, verktyg och metoder för att driva petaflop- och exaflopsystem. ECL blir den senaste medlemmen av Intel Labs Europe.

Comments are closed.