Note fortsätter förändra

Kontraktstillverkaren Note rapporterar ungefär samma omsättning som motsvarande period förra året. Det gäller även rörelseresultatet, rensat för kostnader för pågående omstruktureringar. Försäljningen uppgick till 427,3 (425,0) MSEK och rörelseresultatet blev 13,8 (24,8) MSEK, men detta belastas med drygt 10 MSEK för omstruktureringskostnader.
Enligt programmet för fortsatt strategisk omvandling  genomfördes en rad åtgärder under januari-mars: Arbetsintensiv tillverkning och inköpstjänster flyttades till lågkostnadsländer, vilket under året minskade antalet anställda i Sverige med 150 personer. Genom förvärv etablerades ett "Nearsourcingcenter" för att ge långsiktig försäljningstillväxt på den engelska marknaden. En svensk mekanikleverantör förvärvades och ett nytt, aktiebaserat incitamentsprogram infördes. 50 ledande befattningshavare har tecknat sig i programmet.

Comments are closed.