Svagt orderläge för Micronic

Låg omsättning, men stärkt rörelseresultat präglar nuläget för Micronic. En förstärkt bildskärmsmarknad kan kompensera för osäkerheten inom halvledarmarknaden 2008. Första kvartalet visade förbättrat rörelseresultat, -42 (-108) MSEK, jämfört med samma kvartal förra året.
Micronics vd, Sven Löfquist, meddelar att investeringarna i tillverkningskapacitet i bildskärmar fortsätter att öka vilket väntas leda till ökad efterfrågan av fotomasker.
– Våra kunder upplever dock fortfarande en stark prispress och samtidigt en tidsmässig osäkerhet i marknadstillväxten vad gäller fotomasker.
Nästa generations bildskärmar (G10) kommer att ställa nya krav på mönsterritare. Men det är osäkert när bildskärmstillverkarna kommer att investera i nya maskiner för G10.
Osäkerheten inom årets halvledarmarknad har ökat. Flera av Micronics kunder pekar dock på en återhämtning under andra halvåret. Det Sigma-system (Micronics mest avancerade laserritare), som under en 12-månadersperiod har hyrts ut, kommer därför att stanna kvar hos kunden en tid i avvaktan på marknadens utveckling.

Comments are closed.