100 MSEK på banbrytande ITK

Vinnova finansierar tio banbrytande tekniska lösningar inom informations- och kommunikationsteknologi. Sammanlagt 100 miljoner kronor satsas 2008-2010 på bl a optisk kommunikation, avancerad multimediateknik för vårdsektorn och trådlösa sensornätverk. Urvalet har gjorts i nära samarbete med ett stort antal företrädare från industri och akademi. Totalt ansökte 90 projekt om cirka 800 miljoner kronor.
På KTH finansieras fyra projekt med drygt 37 miljoner kronor. På Chalmers finansieras tre projekt med drygt 34 miljoner kronor. Dessutom finansieras ett projekt på Uppsala universitet med knappt 10 miljoner kronor, ett projekt på Linköpings universitet med 6 miljoner kronor och ett projekt på Acreo i Kista med drygt 12 miljoner kronor.

Comments are closed.