Note drar sig ur Litauen

Note AB kallar till extra bolagsstämma den 21 juni. Orsaken är att man vill sälja sin enhet i Tauragé, Litauen.

Som en del av det under 2010 genomförda åtgärdsprogrammet i Note flyttades tillverkningen från Note Tauragé UAB, Litauen, till andra enheter inom koncernen. Tillverkningen i Tauragé avvecklades vid årsskiftet 2010/2011. För att påskynda avvecklingen av den juridiska enheten har avtal tecknats om att sälja samtliga aktier i NOTE Tauragé UAB. Bolaget äger den fastighet där produktionen tidigare bedrevs. Köpare är två privatpersoner, varav den ene är Virginijus Liepis som är verkställande direktör i bolaget. Försäljningen beräknas ha en begränsad positiv påverkan på Notes rörelseresultat. Den extra bolagsstämman är föranledd av bestämmelserna i 16 kap Aktiebolagslagen, den så kallade Lex Leo.

 

Comments are closed.