Altera och Imec utvecklar 3D

Det belgiska forskningsinstitutet Imec har ingått ett treårigt samarbetsavtal med FPGA-tillverkaren Altera om att utveckla CMOS 3D-processer.

Samarbetet är en del av Imecs INSITE-program och till att börja med kommer det att fokusera på framtagning av 3D-processer lämpade för Alteras produktfamiljer.
– Vi välkomnar Altera som en viktig partner I vårt teknologi-ekosystem, säger Luc Van den hove, CEO för imec. För varje teknologinod blir det allt svårare att ta fram system och tillämpningar och det här samarbetet snabbar upp arbetet.

Comments are closed.