Hanza övertar Saabs elektroniktillverkning i Göteborg

Hanza övertar försvars-och säkerhetsföretaget Saabs elektroniktillverkning i Göteborg för att bilda Hanza Göteborg. Det är också startskottet för Hanzas expansion på västkusten, som bland annat omfattar ett fyrtiotal arbetstillfällen i Göteborg.

På bilden ser vi Gerd Levin-Nygren, president Hanza electronics och Lennart Joelsson, Vice President Saab sedan de bägge undertecknat avtalet.
Saab, med huvudsaklig inriktning mot försvar och säkerhet, har fattat ett strategiskt beslut om att flytta ut sin avancerade elektroniktillverkning i Göteborg. Valet föll på kontraktstillverkaren Hanza, som i och med affären också utnämns till ”Preferred Supplier” till Saab.
– Vi är mycket stolta över det förtroende Saab visar oss, säger Gerd Levin-Nygren, chef för Hanzas Elektronikdivision. Utgående från affären med Saab skapar vi nu ett modernt kompetens- och tillverkningscenter för elektronikkunder i Göteborgsområdet.
Utöver avtalet, som reglerar övertagande av Saabs tillverkning, har Hanza tecknat ett femårigt tillverkningsavtal för produkter från Saab. Hanza tar också över Saabs maskinpark. Cirka 20 fast anställda på Saab är berörda och får möjlighet till ny anställning i Hanza.
Den övertagna verksamheten från Saab kommer att ligga i ett nytt dotterbolag, Hanza Göteborg, som blir startskottet för ett nytt erbjudande för kunder i Västsverige. Hanza räknar med att totalt skapa ett fyrtiotal arbetstillfällen i Göteborg.
Hanzagruppen har 850 anställda i Sverige, Finland, Estland och Polen och omsätter över 900 MSEK.

 

Comments are closed.