Note avyttrar i Skellefteå

Note säljer sin verksamhet i Skellefteå till Optronic. Försäljningen är ett led i tidigare aviserad strukturförändring inom Notes kundområde Telecom.

Note har tidigare flyttat volymtillverkning till sina fabriker i Estland och Kina vilket har lett till att omfattningen Skellefteå reducerats avsevärt. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 40.
En uppgörelse medför att den kvarvarande verksamheten säljs till Optronic. Övertagandet genomförs från och med årsskiftet 2009/2010 och delar av personalen kommer att kunna arbeta vidare hos Optronic i Skellefteå.
– Det som nu sker är glädjande. Som ett resultat av övertagandet säkerställs kompetens och kontinuitet i relationen med kunderna. Det är vidare mycket positivt att vi tillsammans med Optronic lyckats åstadkomma den bästa möjliga lösningen för vår personal i Skellefteå. Affären medför dessutom att vi minskar vår balansomslutning samtidigt som den bidrar till att något stärka vår marginal under fjärde kvartalet, säger Knut Pogost, vd och koncernchef för Note.
Rickard Åström, VD för Optronic, berättar att tidpunkten för affären passar bra för företaget:
– Marknaden för optronik växer kraftigt och förvärvet av NOTE Skellefteå gör att vi kan möta tillväxten på bästa sätt. Vi får nu tillgång till nya kompetenta medarbetare samtidigt som kapaciteten i vår maskinpark förstärks väsentligt.
Notes affärsidé är att erbjuda tjänster inom tillverkning och logistik av elektronikbaserade produkter. Note är etablerat i Sverige, Norge, Finland, England, Estland, Litauen, Polen och Kina. Försäljningen för år 2008 uppgick till 1 710 MSEK och antalet anställda i koncernen uppgår till cirka 1 200.
Optronic är en av landets ledande tjänsteleverantörer inom utveckling och tillverkning av optronikbaserade lösningar för industrin. Optronic har verksamheter i Stockholm, Göteborg och Skellefteå. Optronic omsatte verksamhetsåret 2008/2009 112 MSEK och hade cirka 70 anställda.

 

Comments are closed.