Därför köper Hanza Elektromekan

– Styrkan ligger i dels i att vara en komplett leverantör, dels i att all tillverkning sker utanför Sverige, sade Erik Stenfors, koncernchef för Hanza, till Elektronik i Norden i februari 2009. Nu köper man en stor EMS-tillverkare med verksamhet i Sverige. Varför?

– Vi behåller fortfarande vår modell med tillverkning huvudsakligen utomlands och konstruktion, beredning, inköp mm i Sverige, säger Erik Stenfors. Orsaken är att Elektromekan har en stark kader av tjänstemän med stor kunskap och erfarenhet inom produktionsteknik. På detta område behövde vi komplettera och fick en chans till förvärv av en av de mest välrenommerade EMS-tillverkarna i Sverige. Elektrokmekan hade ett problem i att vara för många tjänstemän i förhållande till antalet arbetare. Vi hade det motsatta problemet, vi behövde förstärka just tjänstemannasektorn.
Till skillnad från andra svenska kontraktstillverkare började Hanza sin verksamhet med tillverkning utomlands, med elektroniktillverkning i Polen (Hanza Poland SP Z o.o.) och mekaniktillverkning i Estland (Tarcon AS).
– Vi bygger utifrån och in medan våra konkurrenter tvingas göra motsatsen. Målet är att ha ungefär 25 procent av produktionen i Sverige och resten utomlands. Prototyper och förserier måste drivas i närhet till de svenska kunderna. Vissa typer av produktioner måste ligga lokalt, t ex för försvarsindustrin.
På Gotland sker prototyptillverkning i mycket liten skala.
För att nå upp till målet att vara en komplett tillverkare har Hanza kompletterat genom att förvärva företag, t ex för svetsning i Svartå och kabeltillverkning i Skänninge.
– Det kan bli aktuellt med ytterligare framtida förvärv för att kunna behärska produktion inom kompletterande områden. Vi har inte byggt färdigt.
All försäljning och projektledning har hittills skett från huvudkontoret i Stockholm. Med köpet av Elektromekan utökar man sin styrka med tjänster som inköp, beredning, test och produktionsteknik.
Erik Stenfors talar om Proximity plant, som ett nytt begrepp.
– En fabrik måste se ut på ett visst sätt i för att vara lönsam.
Elektromekan hade problemet av övertalighet när marknaden dök under 2009. Den rekonstruktion som inleddes i oktober utmynnade bland annat i att personalstyrkan måste minskas från 120 till 70 personer och att leverantörerna går med på ett accord.
– Detta är själva förutsättningen för affärens genomförande. Vi kan ställa upp med management och kan skjuta till belopp för de kostnader som finns kvar efter rekonstruktionen, men vi kan inte ta hela den skuldbörda som byggts upp, mycket på grund av den tidigare ägaren agerade för sent när orderingången sjönk.
Erik Stenfors berättar att man redan när det blev klart att Elektromekan skulle sättas på en rekonstruktion letade efter företag att förvärva.
– Men varken vi eller omvärlden visste då att verksamheten hade gått så dåligt.
Efter förvärvet kommer Hanza att ha 70 personer inom produktion i Sverige och 200 personer utomlands.
– Sverige har en stor potential i de många små innovationsföretag som finns. Här finns Sveriges styrka snarare än i skog och malm. Det är inte en slump att Nobelpriset kommer från Sverige.
Erik Stenfors tycker att Maud Olofson borde intressera sig mer för Elektromekan än för Saab.
– Här finns framtiden. Det behövs en viss tillverkningsindustri i Sverige men det är viktigare att bolag som Elektromekan finns kvar än att Saab räddas.

 

Comments are closed.