Norge kan bli först med att lägga ned sitt FM-nät

Flera politiker inom det norska Stortingen verkar för ett beslut i höst om att lägga ned FM-rundradionätet. Utbyggnaden av DAB-nätet har pågått i flera år. Därmed skulle Norge bli först i världen med en total övergång till digitala rundradiosändningar.

Om beslutet går igenom gäller följande:
Den 11 januari 2017 påbörjar Norge nedsläckningen av sitt FM-nät. Senast då måste de som vill lyssna till radiosändningar från NRK (Norsk Rikskringkasting) och P4 ha skaffat sig en mottagare för DAB+ (Digital Audio Broadcasting).
Därefter fortsätter nedläggningen av FM-nätet i Norge. Troms och Finnmark blir de sista regioner som släcks ned. Där upphör FM-sändningarna den 13 december 2017. Se www.radio.no/countdown.
Kostnaden för att ersätta FM-nätet med DAB+ väntas uppgå till en miljard norska kronor. År 2013 satte myndigheterna upp ett krav att minst 50 procent av radiolyssnarna skulle ha tillgång till en DAB-radio, något som idag anses vara uppfyllt med dagens 55 procent enligt TNS Gallup. Men nedläggningen av FM-nätet kräver ett beslut av Stortinget som väntas komma i höst. Vissa partier vill sätta strängare krav på DAB-täckning innan man skrider till verket.
I Norge sänds nu 22 nationella kanaler i det digitala marknätet, jämfört med fem kanaler i FM.
I Sverige utarbetades 2014 en plan som skulle innebära en övergång från FM till DAB+ år 2022, eller senast 2024. Men den svenska regeringen meddelade förra året att man inte tänker gå vidare med frågan om marksänd digitalradio.

Comments are closed.