Avmattning i andra kvartalet

Tillväxten för Europas halvledardistributörer sjönk något under andra kvartalet i år. Tyskland och Östeuropa håller ställningarna, medan Storbritannien och de nordiska länderna minskar.

08dmass01

Distributionsmarknaden i EMEA enligt DMASS

Enligt DMASS (Distributors’ and Manufacturers’ Association of Semiconductor Specialists) märktes tecken på en avmattning under andra kvartalet i år. Försäljningen steg visserligen med 2,15 procent till 1,86 miljarder Euro jämfört med samma period 2015, men sjönk jämfört med första kvartalet i år.

– Andra kvartalet slutade lite sämre än våra förväntningar, men orderingången är fortfarande bra, säger DMASS ordförande Georg Steinberger. Första halvan av 2016 slutade med en hälsosam ökning på totalt 5,2 procent i EMEA. Vi tror att 2016 kommer att fortsätta positivt, eftersom avmattningen inte var bred, utan mest verkar bero på ett antal specialfall. Bland annat togs en del stora affärer över direkt av några halvledartillverkare.

På  regionnivå är skillnaderna stora. Östeuropa, Tyskland, Österrike, Spanien och Turkiet klarar sig bra, medan siffrorna för Frankrike och Italien är mera medelmåttiga. Schweiz, Norge, Sverige, Belgien, Luxenburg, Ryssland, Polen och Israel visar däremot negativa siffror, med Norden på jumboplats med en mer än tioprocentig minskning.

Tyskland är den enskilt största marknaden, med 575 miljoner Euro och en femprocentig ökning. Italien ligger på 182 miljoner Euro och visade en ökning på 2,3 procent. Storbritannien (141 miljoner Euro) och Frankrike (137 miljoner Euro) minskade med 1,7, respektive 1,7 procent, medan Norden minskade med hela 10,7 procent till 161 miljoner Euro.

– Vi ser en svagare marknad i Storbritannien och elektronikproduktion som flyttar från Norden till Östeuropa. Det innebär att en del av länderna i Östeuropa fortsätter att växa. Vi ser också Tyskland och Italien komma tillbaka till en hälsosam tillväxt.

– Frågan är nu om vi ser slutet på en lång positiv trend för elektronikdistributionen eller om det bara är en vanlig avmattning. Jag vill nog påstå att möjligheterna för organisk tillväxt fortfarande är utmärkta i de mogna ekonomierna.

Också på produktsidan är bilden varierad. Krafthalvledare, sensorer optokomponenter och processorer växte mycket mer än genomsnittet, medan diskreta komponenter (RF) och logik visade negativa siffror. Analoga komponenter och minnen hade en tillväxt något över genomsnittet.

Största produktgruppen är analoga komponenter, som växte med 3,8 procent till 559 miljoner Euro. Mikroprocessorer (MOS) växte med 3,9 procent till 387 miljoner Euro, medan optokomponenter växte med hela 9,9 procent till 198 miljoner Euro. Krafthalvledare växte med 6,3 procent till 185 miljoner Euro och minnen växte med 3,2 procent till 146 miljoner Euro.

Programmerbar logik hade den i särklass största minskningen, med hela 14,8 procent till 123 miljoner Euro. Diskreta komponenter minskade med 4,2 procent till 96 miljoner Euro och övrig logiktappade 9,5 procent och slutade på 91 miljoner Euro.

– Här finns utan tvekan en del specialeffekter som har påverkat en del distributörer inom till exempel programmerbar logik och övrig logik. Framför allt handlar det om affärer som har flyttats från distribution direkt till tillverkaren. Annars skulle Q2-siffrorna visat en ökning på ca fyra procent. Men det här är en del av förutsättningarna.

Comments are closed.