Banbrytande radioforskning

Institutet för Rymdfysik (IRF) i Uppsala har tecknat ett avtal med BitSim AB för utveckling av elektroniklösningar med AD-omvandling och signalbehandling för radiomottagning. Systemet utgör den centrala delen av den vektoriella radiomottagare som utvecklats inom IRF där fysisk/topologisk kodning av radiovågorna med olika banimpulsmoment (orbital angular Momentum) medfört dramatiskt effektivare utnyttjande av radiomediet.

IRFs metod är till stor del baserad på de senaste årens genombrott inom kvantoptik, kvantkommunikation och kvantkryptering och har transponerats till radioområdet där informationen kan extraheras under mjukvarukontroll.
Projektet är delfinansierat av Vinnova och National Science Foundation i USA.
BitSim tillhandahåller ett bärarkort och utvecklar ett dotterkort på det nya kortformatet FMC (FPGA Mezzanine Card) för inbyggnadskort enligt industristandarden -ANSI/VITA 57.
Kortet utför AD-omvandling av upp till 4 kanaler med externa AD-omvandlare. Signalbehandling sker i Xilinx Virtex-5 kretsar.
Mottagaren och de banbrytande radiometoderna skall testas och kalibreras i den nya antennkammaren vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala som finansierats av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Ett tiotal mottagare kommer därefter att placeras ut vid radiomätplatser i USA, Norge och Sverige.

Comments are closed.