NI har slutfört förvärvet av AWR

National Instruments (NI) meddelar att de nu framgångsrikt har slutfört förvärvet av EDA-företaget AWR Corporation som planerat, från och med 1 juli.

AWR har sin verksamhet inom EDA-programvara för design av RF- och högfrekventa komponenter och system för halvledare-, flyg och försvars-, kommunikations- och testutrustningsindustrin. AWR kommer att fungera som ett helägt NI dotterbolag under ledning av sin nuvarande ledningsgrupp.

Genom att öka graden av integration mellan AWR:s designverktyg och NI:s mjukvara och hårdvara för testning menar de båda företagen att de avsevärt kan förbättra sina kunders produktivitet.

Comments are closed.