Saab säljer sin andel i C3

Försvars-och säkerhetsföretaget Saab AB avyttrar sin ägarandel i C3 Technologies AB (C3), som levererar tredimensionella kartor för konsumentmarknaden.

Avtalet avser Saabs ägarandel om 57,8 procent i C3 och köpeskillingen uppgår till 1 009 miljoner kronor. Affären förväntas vara avslutad under tredje kvartalet 2011.

C3 är en avknoppning från Saab och levererar 3D-data till konsumentmarknader baseras på Saabs 3D-kartteknik. Företaget grundades av Saab Venture 2008 vars syfte är att initialt driva företag med nya produkter för nya användningsområden. Detta, till exempel, inkluderar tekniker som utgår från försvarsteknik för applikationer utanför Saabs kärnområden. Sedan 2001 har Saab knoppat av 15 företag.

Comments are closed.