Net Insight integrerar ScheduALL

Net Insight införlivar nu ScheduALLs varumärke i företagets övergripande varumärke. Bolaget förvärvades i september 2015 och ScheduALLs produkter och lösningar kommer nu att marknadsföras som Net Insights.

– Net Insights ScheduALL-lösningar ligger i linje med vår vision att erbjuda helhetslösningar till TV- och mediebranschen, hela vägen från produktion till kontribution och distribution, säger Fredrik Tumegård, vd på Net Insight. Net Insight är nu ett mer relevant företag och varumärke till en större del av TV- och mediebolagen med löftet att forma framtidens TV. Integrationen av ScheduALL i Net Insights familj är en viktig del i den planen.
Sedan förvärvet har användandet av avancerade lösningar för automatisk och säker orkestrering av nättjänster on-demand ökat. Net Insight har också vunnit uppmärksammade priser och utmärkelser med lösningen för kundprovisionerade nät, som nu erbjuds tack vare integrationen av ScheduALLs produkter i bolagets portfölj.

Comments are closed.