Keynote från SAAB på ECS

Kristina Forsberg, SAAB, kommer att hålla ett av keynoteföredragen på årets Embedded Conference Scandinavia. Hon kommer att tala om säkerhetskritiska system under rubriken: ”Knowledge – the true shortcut”

09ecs01
Kristina Forsberg

Den som vill konstruera tillförlitliga system måste förstå systemets funktion och vilken nivå av säkerhet som är kopplad till funktionen. Därefter är det möjligt att använda klassiska metoder med redundans och feltolerans för att nå tillräcklig säkerhet.
Kristina Forsbergs föredrag tar upp vad som är nödvändigt vid konstruktion av säkerhetskritiska embeddedsystem. Hon utgår från erfarenheter från flygindustrin och går vidare till utmaningarna med allt större och mer komplexa mjukvarusystem. att förstå systemets funktion och uppnå ett deterministiskt beteende blir allt svårare.

Comments are closed.