Banbrytande kommunikationsmodul för smarta elmätare

Under pågående ”Utility Week”, från den fjärde till sjätte november i Amsterdam, presenterar IMEC, iMinds och deras partner i iMinds ICON-projektet CoPlaSM resultaten av det tvååriga projektet. Det inleddes i januari 2013. Syftet är att förverkliga en multistandards kommunikationsmodul för smarta mätare.

Den kraftiga ökningen av decentraliserad, förnyelsebar elproduktion, exempelvis från solpaneler, skapar behov av ett smart, tvåvägs elnät. Men för att garantera stabilitet i smarta elnät krävs det kontinuerlig övervakning i realtid. Det görs via smarta elmätare i både nätinfrastrukturen och på konsumentsidan.
EU satsar stort på smarta elmätare. Målet är att 80 procent av alla elmätare skall vara smarta år 2018. Dessutom beräknas den globala marknaden för smarta mätare växa från 7 miljarder dollar i 2012 till 35 miljarder dollar 2022.
Inom CoPlaSM-projektet har man lagt grunden för en mycket tillförlitlig kommunikationsmodul för flera standarder som kan uppgraderas med programvara. När den kombineras med en elmätare förvandlas denna till en smart elmätare.
Modulens många anslutningsmöjligheter enligt standarder för  trådlös uppkoppling av maskin-till-maskin standarder, koaxialkabel och elnätskommunikation (PLC), kommer att möjliggöra en storlek som passar alla lösningar, med kortare time-to-market, lägre enhetspris, billigare logistik och enklare och enhetlig installation.
De tekniska kraven i kommunikationsmodulen definierades av elnätsleverantörerna Eandis och Infrax, på basis av slutanvändarnas krav som analyserats av iMinds forskargrupper SMIT vid VUB och MICT på UGent.
ASIC-designföretaget AnSem har utvecklat en mjukvarudefinierad PLC-lösning. Modulen består av AnSem multistandard PLC analog front-end chip i kombination med NXPs licensierade basbands processorkärna CoolFlux BSP med ultralåg effekt.
PLC-IP och chip demonstreras med G3- och Eandis egenutvecklade protokoll på en FPGA-plattform. Utvecklare av smarta hem och tillämpningar inom smarta nät kan tillgå denna genom AnSem.
IMEC,  iMinds forskargrupp IBCN vid iMinds-UGent och iMinds-VUB arbetar för närvarande med en  generall arkitektur och tillhörande programvara. De vill skapa en modul för trådlös kommunikation enligt flera standarder samt trådbunden kommunikation. Här tar man in kompetens från de olika industriella parterna.
AnSem, Eandis, Elster Energy ICT, Infrax och Laborelec kan bistå med referensdriftsförhållanden för att validera systemets prestanda och utvärdera lämpligheten av olika standarder för kommunikation via trådlöst system eller koaxialkabel för smarta elnät tillämpningar. Dessutom kan man uppskatta kostnaderna för multistandard kommunikationsmodul för smarta mätare på basis av en övergripande systemkomplexitetsanalys, konsumtion och energiproduktion. För att sprida resultaten stöds CoPlaSMs partners av Smart Grids Flanders för att presentera projektet för flamländska intressenter.

 

Comments are closed.