FMV modifierar väderradarnätet

FMV meddelar att de kommer att modifiera väderradarnätet för att ge SMHI och Försvarets vädertjänst bättre underlag för sina bedömningar samt att myndigheten nu har kontrakterat Saab att sköta integrering av tekniken och utföra installationer med mera.

 

SMHI äger fem och Försvarsmakten sju radarstationer och i samverkan driver man Swerad – det svenska väderradarnätet. SMHI sammanställer data från stationerna och distribuerar dito internt och till Försvarets vädertjänst samt till andra som köper tjänsten, exempelvis tv-kanalernas väderpresentationer.

Informationen från väderradarstationerna täcker i stort sett hela Sverige och med det nya väderradarsystemet kommer det bland annat att bli möjligt att urskilja om det är regn, hagel eller snö som faller.

Dagens radarstationer är konstruerade på åttiotalet och i vissa fall börjar det bli svårt få fram reservdelar. En utredning kom härom året fram till att en modernisering behövs för att Sverige ska hänga med andra länder, kvalitets och kapacitetsmässigt, och för att trygga produktionen av väderdata på längre sikt

– FMV har uppdraget att upphandla modifieringen av väderradarstationerna i sin helhet och vi driver modifieringen som ett gemensamt projekt mellan FMV och SMHI. Efter utvärdering av anbuden tecknade vi nyligen kontrakt med Saab, som ska integrerar tekniken, installerar och kommer att sköta underhållet, säger FMV:s projektledare Ove Sundell.

Det mesta förutom radartorn, teknikbodar, antenner och vissa mekaniska delar kommer att bytas. Det innebär att delar av den utrustning som sänder ut pulsen och hela mottagningskedjan ersätts med ny teknik. Saab samarbetar här med ett amerikanskt företag som levererar radartekniken.

Underhållskontraktet omfattar sex år från det att den sista radarstationen är i drift inklusive underhåll under installationsperioden.

Om drygt ett år sker driftsättning och operativ test där leverantören visar att systemen kan köras i kontinuerlig drift. Det första av de tolv modifierade radarsystemen ska vara i drift till årsskiftet 2013/2014. Sedan kommer successivt ett moderniserat system i kvartalet att tas i drift fram till och med 2016, enligt ett pressmeddelande.

Fakta:
Swerad är ett samarbete mellan Försvarsmakten och SMHI för att driva det gemensamma väderradarnätet. Swerad 2020 är ett tidsbegränsat projekt mellan FMV och SMHI för att modernisera väderradarnätet.

De tolv väderradarstationerna som täcker nästan hela Sverige är markbaserade och levererar radarbilder som visar nederbörd till skillnad från satellitsystem som visar molnighet med mera. Dual polarisation heter den teknik som nu införs. Det innebär att radarstrålarna blir polariserade både horisontellt och vertikalt vilket gör att det går att skilja på olika typer av nederbörd som snö, regn och hagel. Det går också att på ett bättre sätt filtrera bort sådant som mark, vågor på havet och fåglar.

Comments are closed.