Nästa marknadsfas blir analog

Inför Electronica pekade National Semiconductors styrelseordförande och vd Brian Halla ut nästa stora våg i elektronikutvecklingen. Först kom stordatorerna, där språnget från kärnminnen till DRAM var avgörande. Nästa stora utvecklingssteg blev persondatorer, Internet och mobiltelefoner. Den fasen går mot sitt slut och nu kommer vi in i nästa fas som Brian Halla sammanfattar som ”Quality of life”. I den kommer analogtekniken att spela en stor roll. De tre ledorden i denna fas blir energi, hälsovård och säkerhet. Så när vi har passerat marknadsnedgången nästa år kommer elektroniksektorn att utvecklas mot nya höjder med hjälp av förnybar energi, distribuerad hälsovård, sensorer och detektorer (av exempelvis cancer), portabla mobila enheter samt elektriska fordon och batterihantering.

Comments are closed.