KK-stiftelsen stärkte företag

Höjd kompetens och förbättrad konkurrensförmåga bland de över 2000 deltagande små och medelstora företagen. Det är det entydiga resultatet av KK-stiftelsens program för expertkompetens. Över 90 procent av de deltagande företagen rekommenderar andra att delta i programmet, visar en ny studie.

Mellan 70 och 80 procent av företagen som deltagit i de fyra delprogrammen i KK-stiftelsens program för expertkompetens uppgav enligt studien att de höjt sin kompetens och därmed förbättrat sin konkurrenskraft.  En ungefär lika stor andel företag uppgav att de påverkat konkurrenskraftsparametrar som pris, kostnad, utbud och efterfrågan genom att delta i expertkompetensprogrammen. Och därmed påverkat konkurrensförmågan och sina chanser till långsiktig överlevnad.
– Ett mål med satsningen har varit att främja tillväxten och lönsamheten hos små och medelstora företag. Ett annat har varit att stärka samverkan mellan företagen och de universitet, högskolor och forskningsinstitut som deltagit i programmet, säger Olle Vogel, ansvarig för expertkompetensprogrammen på KK-stiftelsen.
Studien har gjorts av effekterna av expertkompetensprogrammet i företagen, i lärosäten och i forskningsinstituten och omfattar fyra av expertkompetensprogrammets delprogram: Prodesign – industriell produktframtagning, Tekniq – intelligenta produkter, Meny – livsmedel och bioteknik och Kraft – strategisk affärsutveckling.
– Den höga andelen företag som anser att deltagande i programmet har lett till högre kompetens i företaget och förbättrad konkurrensförmåga visar att delprogrammen lyckats hitta väl fungerande former för kompetensöverföring, säger Olle Vogel.
Nya insikter om småföretagares behov, nya och fördjupade kontakter med små och medelstora företag och pedagogisk utveckling var tre generella resultat av universitetens, högskolornas och forskningsinstitutens medverkan i KK-stiftelsens expertkompetensprogram.
– Den akademiska världen har över lag varit dålig på att samverka med små och medelstora företag. I expertkompetensprogrammen har mötet mellan världarna befruktat såväl företagen som utbildningen och forskningen inom den akademiska världen, säger Olle Vogel.
KK-stiftelsen initierade 1999 programmet Expertkompetens – skräddarsydda utbildningar för Sveriges företag för utbildningsinsatser inom viktiga tillväxtområden. KK-stiftelsen har satsat 240 miljoner kronor på de fyra delprogrammen Prodesign, Tekniq, Meny och Kraft.

Comments are closed.