Nästa generations supernoggranna DMM

Nästan 18 år efter det att Fluke lanserade sin första digitala multimeter (DMM) med 8,5 siffrors upplösning kommer nu de ännu noggrannare instrumneten Fluke 8558A och 8588A – den senare med fler funktioner.

Fluke 8558A/8588A ersätter föregångaren Fluke 8508/01 som har varit marknadens noggrannaste multimeter fram till nu. Samplingen av en 18 bit SAR-omvandlare sker med 5 MSa/s vilket gör att instrumentet inte bara passar i lab utan även i automatiserade testsystem. Bandbredden kan vara upp till 20 MHz.

För 8 ½ siffrors upplösning krävs 1 s, men om man klarar sig med 4 ½ siffrors upplösning presterar instrumentet 100 000 avläsningar per sekund.  Minnesinformationen kan sedan överföras i binärt format till PC med upp till 500 000 avläsningar/s  via USB eller upp till 200 000 avläsningar/s via Ethernet eller GPIB.

Minnet lagrar 15 miljoner avläsningar.

Proben NRP från Rohde & Schwarz kan anslutas för att mäta RF-effekt.

Med mjukvara kan Fluke 8558A och 8588A fjärrstyras med samma kommandon som för Fluke 8508A och HP/Agilent/Keysight 3458A.

Vid mätningar med termiska sensorer kan instrumnetet kompensera för offset-spänningar.

Comments are closed.