Vinstlyft och kraftigt ökad omsättning för Kitron

Under första kvartalet ökade Kitrons omsättning med 25 procent och vinsten steg, jämfört med samma period föregående år.

Omsättningen nådde 813 MNOK (651 MNOK under Q1, 2018) under första kvartalet. Övertagandet av API Technologies Corp gav ett tillskott, men förutom det var den organiska tillväxten 20 procent.

Vinsten, uttryckt som EBIT, ökade från 6 till 6,3 procent.

Även orderingången ökade kraftigt. Den överskred förra årets (Q1, 2018) med 43 procent och uppgick till 1466 MNOK (1025).

Enligt Kitrons chefsekonom och arbetande styrelseordförande, Karin Nylander, ökade man kapaciteten särskilt i USA och Polen. Bland kunderna pekade hon särskilt ut ökad aktivitet inom gas- och oljeindustrin.  Offshore/marin stod för största tillväxten.

Comments are closed.