Digital motorstyrning från Elfa Digilent

Elfa Distrelec lanserar DMC60C, digital motorstyrning från Digilent i webbutiken. Produkten är godkänd för användning i den internationella tävlingen FIRST Robotics.

FIRST Robotics deltagare är gymnasielever från hela världen som får i uppdrag att utveckla och bygga fungerade robotar som tävlar i att utföra en serie uppgifter. Tävlingen har mycket strikta regler och alla robotar inspekteras innan de får delta. Digilent är medvetna om hur viktig den här och andra liknande tävlingar är som inspiration för framtida ledare inom vetenskap och teknik, därför har DMC60C konstruerats med funktioner som följer tävlingsreglerna.
– DMC60C är en kraftfull, kompakt motorstyrenhet som designats för alla tillämpningar som kräver borstade 12 V-motorer och den är godkänd för motorstyrning i FIRST Robotics-tävlingar, säger Alex Wong, Sales Manager på Digilent. Enheten innehåller även en funktion för webbkonfigurering som kan installeras på alla roboRIO som är konfigurerade för FRC. Konfigurationsverktyget möjliggör konfiguration i realtid av flera DMC60C-parametrar, inklusive PID-konstanter i sluten slinga. Det gör DMC60C till en lämplig komponent i alla robottekniktillämpningar.
DMC60C har utrustats med flera styrscheman som kan användas för kontroll av öppen eller sluten slinga och LED-indikatorer som snabbt visar status och fellägen. Produkten har smidig och exakt motorstyrning med hjälp av snabb utgångsomkopplingsfrekvens och tåliga ingångs- och utgångskablar för olika användningsområden.

Comments are closed.