Nästa generations blandsignaloscilloskop

Yokogawa har lanserat DLM5000, en ny generation blandsignaloscilloskop med fyra eller åtta analoga ingångar.

Det nya oscilloskopet ersätter den äldre modellen DLM4000 med åtta kanaler. Ny hårdvara ger DLM5000 betydligt bättre prestanda och användarvänlighet inklusive dubbelt så hög samplingshastighet som DLM4000.

Instrumentet är utvecklat för att vara adaptivt och flexibelt. DLM5000 möter högt ställda krav från företag inom mekatronik, kraftelektronik, fordon, rymd & flyg, järnväg och konsumentområdet.

DLM5000 är lämpad för utveckling av avancerad och intelligent kraftelektronik liksom för mekatronik i elektriska fordon, för motorstyrning och i energieffektiva elektronikprodukter. De upp till åtta analoga kanalerna och de 32 logikkanalerna tillsammans med matematiska funktioner, analys av seriella fordonsbussar liksom en rad andra analysfunktioner ger flexibilitet.

Att ha ett stort antal kanaler är en nyckelfaktor för att kunna utveckla effektiva och tillförlitliga elmotorer. Ett lyckat utvecklingsarbete baserat på moderna invertrar kräver många kanaler som kan ge snabba mätningar på vågformerna. Ofta behövs mer än fyra vilket är orsaken till att DLM5000 har åtta analoga kanaler. Därmed får utvecklarna det verktyg de behöver för att göra samtidiga mätningar på alla signaler på ett enkelt sätt.

Egenskaperna hos DLM5000 gör också att instrumentet är lämpligt för utveckling av styrdatorer (ECU:er) till mekatroniksystem. I den här tillämpningen behöver man kunna mäta på många digitala och analoga vågformer samtidigt, liksom på seriella bussar. Möjligheten att studera åtta analoga kanaler och upp till 32 digitala, 16 är standard men det går att addera ytterligare 16, samtidigt som man kör protokollanalys som UART, I2C, SPI, CAN, CAN FD, LIN, CXPI, SENT och FlexRay gör att DLM5000 kan snabba upp utvecklingsarbetet när fyra kanaler inte är tillräckligt.

Dessutom gör den nya funktionen DLMsync, som snart blir tillgänglig, att två DLM5000 kan kopplas ihop vilket ytterligare ökar möjligheterna att få ännu mer information om prestanda och egenskaper hos systemet. Genom att koppla ihop två DLM5000 med en dedicerad kabel för samplingsklocka och trigger, kan man göra synkroniserade mätningar på upp till 16 analoga kanaler (8+8) plus 64 digitala. Alternativt kan ett instrument med åtta kanaler kopplas ihop med en fyrkanalig modell av DLM5000 vilket ger 12 kanaler (8+4=12).

DLM5000 kan användas som ett blandsignaloscilloskop med åtta analoga och 16 digitala ingångar som alla är tillgängliga samtidigt. Med optionen /L32 går det att mäta på 32 digitala signaler. Det ingår också en display för Bus/State liksom en funktion för DA-beräkningar som är användbar för att utvärdera AD-och DA-omvandlare.

DLM5000 har lågt internt brus, många spänningsområden och ett antal olika lågpassfilter för att ge god signalkvalitet.

Att instrumentet skulle vara lättanvänt var ett annat utvecklingskriterium för DLM5000. Instrumentet har en stor pekskärm på 12,1 tum, vilket gör det enkelt att se vågformerna. Det gäller inte bara med åtta kanaler utan även när antalet vågformer ökar vid olika beräkningar eller när man zoomar. Förutom pekskärmen har DLM5000 också traditionella knappar och vred vilket gör att användarna enkelt kan navigera bland det stora antalet analysfunktioner som finns.

Att hantera och ta fram data förenklas av DLM5000:s stora minne som rymmer upp till 100 000 vågformer. Med History-funktionen kan användaren visa en eller alla sparade vågformer på skärmen och göra mätningar med markören men också utföra beräkningar och andra operationer på vågformerna. History-funktionen gör det möjligt att analysera sällan förekommande händelser i signaler även när det är svårt att hitta en lämplig triggfunktion på grund av att vågformen inte är repetitiv.

Det finns ett antal olika metoder för att söka efter en specifik vågform men användarna kan också spela upp lagrade vågformer, pausa, snabbspola och spola tillbaka.

DLM5000 erbjuder dedicerade analysfunktioner (/F01 till /F05) för inbyggda system och test av fordonsbussar i kombination med avkodning på skärmen. Logikingångarna kan också användas för ett antal seriella bussar inklusive I2C, SPI, UART och SENT. Komplicerade trigg- och avkodningsinställningar som bithastighet och tröskelnivå detekteras automatiskt.

Det går att göra samtidig analys av fyra olika databussar där vågformer och analysresultat från bussar med olika datatakt visas med hjälp av dubbla zoomfönster.

Comments are closed.