Storskalig tillverkning av solpaneler i Italien

Svenska solenergiföretaget Midsummer utökar affärsområdet solpanelstillverkning med storskalig tillverkning av solpaneler i Italien. Det betyder både nya investeringar och nyrekryteringar samt ändringar av den befintliga organisationen.


Midsummer WAVE är en solpanel anpassad till takpannor

Verksamheten vid Midsummers anläggning i Järfälla är i huvudsak fokuserad på tillverkning av företagets unika DUO-maskiner samt småskalig produktion av byggnadsintegrerade osynliga solpaneler. Detta planeras fortgå i nuvarande eller utökad omfattning. Den befintliga produktionslinan för solpaneler bedöms dock i sin begränsade storlek inte längre som tillräcklig för att möta den snabbt växande efterfrågan. Denna efterfrågan möts i ett första steg genom etablering av en egen fabrik i Italien. En stor del av investeringskostnaden bedöms kunna finansieras genom bidrag från italienska myndigheter.

– Midsummer har vuxit till ett högteknologiskt spjutspetsföretag med en egen avancerad teknologi, säger Sven Lindström, VD, Midsummer. För att utnyttja vår fulla potential vrider vi därför om organisationen från att ha tyngdpunkten på att sälja avancerad tillverkningsutrustning för CIGS-solceller till att även omfatta storskalig tillverkning av solceller och solpaneler, och därmed ägande av hela kedjan från solcellsproduktion till färdiga osynliga solpaneler. Vi kommer att fortsätta tillverka och sälja våra unika DUO-maskiner, då de är själva nyckeln till vår typ av solpaneler, men tillverkning och försäljning av solpaneler får nu ett växande utrymme.

I början av året anställdes en affärsutvecklingschef – Jarno Montella – med internationellt fokus. Jarno Montella, som har en bakgrund som bland annat verkställande direktör på Hanergy Italy, har nu utsetts att bli VD för Midsummers nystartade dotterbolag i Italien och kommer att bygga upp och leda organisationen på plats.

Utöver satsningen på den italienska etableringen sker en förstärkning av marknads- och försäljningsorganisationen på huvudkontoret i Järfälla. Parallellt sker en genomgång av den befintliga personalstyrkan för att identifiera eventuell övertalighet i den nuvarande organisationen.

Comments are closed.