3W DC/DC-omvandlare med hög isolation

Från Cosel kommer en ny serie 3W DC/DC-omvandlare med hög isolation för medicinska och industriella applikationer.

COSEL MH3 serien, byggd i SIP8 (Single In Line typ 8), har förstärkt isolation på 3 kVAC, 4,2 kVDC och uppfyller medicinska normer för isolation (2 MOOP (250 VAC)). Omvandlarna har även motståndskraft mot de spänningsskillnader mellan in- och utgång som förekommer i vissa industriapplikationer. Tre inspänningar (4,5 V-18 V ; 9 V – 36 V och 18 V -76 V) och ett stort utbud av olika enkla (MHFS3) eller dubbla (MHFW3) utgångar täcker ett mycket brett applikationsområde. MH3 bara 20 pF max isolerkapacitans, vilket ger reducerad överföring av störningar.

För medicinska applikationer uppfyller MH3 serien 2xMOOP (250 VAC) (Means Of Operator Protection) isolationskrav i enlighet med IEC60601-1 normen, 3:e utgåvan.

Systemkonstruktörer efterfrågar DC/DC-omvandlare med brett inspänningsområde, då det både reducerar lagerhållning och förenklar installation och underhåll. COSEL MH3 serien finns med tre breda inspänningsområden: 4,5 V till 18 V som bl.a. täcker 12 V batteriapplikationer, 9 V till 36 V som kombinerar 12 V och 24 V batterisystem, och 18 V till 76 V som täcker 24 V och 48 V. MH3 serien finns med fem enkla utspänningar; 3,3 V, 5 V, 9 V, 12 V och 15 V (MHFS3), samt två dubbla utspänningar; +/-12 V och +/-15 V (MHFW3) där utgångarna kan seriekopplas för att ge 24 V eller 30 V. De enkla utspänningarna på MHFS3 kan justeras genom Vout Trim stiftet på sekundärsidan.

MH3 serien har inbyggt överströmskydd med automatisk återställning. Fjärrstyrning via ett stift med negativ logik (L:ON, H:OFF) är standard.

MH3 serien har ett temperaturområde för drift på -40 till +85 °C omgivningstemperatur vid luftfuktigheten 20 – 95%RH (icke kondenserande). Beroende på kylningen kan derating tillämpas för att inte överstiga +105 °C vid en specificerad mätpunkt.

Industriell och i visa fall även medicinsk utrustning kan utsättas för vibrationer som kan skada stiften på SIP-produkter. Stiften i COSELs MH3 serie sitter ingjutna i epoxihållare som ökar robustheten i kopplingen mellan applikationens kretskort och modulen, ett steg som ytterligare ökar tillförlitligheten i krävande applikationer. MH3 serien har godkänts i vibrationstest: 10 – 55 Hz 98,0 m/s2 (10G), 3 minuters perioder, 60 minuter vardera längs X, Y och Z axeln, samt stöttest: 490,3 m/s2 (50G) 11 ms, en gång vardera längs X, Y och Z axeln.

Avsedd för både industriella och medicinska applikationer har MH3 serien godkännanden UL62368-1, EN62368-1, c-UL (motsvarar CAN/CSA-C22.2 No.62368-1), ANSI/AAMI ES60601-1, EN60601-1 3rd, c-UL (motsvarar CAN/CSA-C22.2 No.60601-1).

MH3-serien är byggd i SIP8-format med måtten 22,0×12,0x9,5 mm [0,87×0,48×0,38 tum] (BxHxD) och har en vikt på max 7 gram. Produkten uppfyller RoHS direktivet och är CE-märkt i enlighet med lågspänningsdirektivet.

Comments are closed.