Mycronic EDGE-certifieras för jämställdhetsarbete

Mycronic AB är ett av de första svenska företagen som certifieras i enlighet med EDGE (Economic Dividends for Gender Equality) globala standard för jämställdhet på arbetsplatsen. I november tilldelades Mycronic också Allbright-priset för sitt fokuserade arbete inom mångfald.

Den metodik som EDGE använder är den ledande vid certifieringen avseende jämställdhetsarbete på arbetsplatsen och kan användas globalt inom alla branscher. Fem områden har utvärderats: lika lön för lika arbete, rekrytering/befordran, ledarskapskapsutveckling och mentorskap, flexibelt arbete och företagskultur.
– Vi är stolta över att ha uppnått certifiering, då det bekräftar att vårt fokuserade och kontinuerliga arbete med mångfaldsfrågor leder oss i rätt riktning, säger Silke Ernst, Sr VP Human Resources på Mycronic. Vi ser att mångfald är en viktig fråga för våra anställda. Vi upplever också att potentiella medarbetare, och särskilt unga studenter, tar företagens mångfaldsarbete i beaktande när man bestämmer sig för vilka bolag som kan vara en attraktiv arbetsplats.
EDGE-utvärderingen utgår från flera olika perspektiv. Ett av dessa är den enkätundersökning som skickats ut till alla anställda om hur de upplever jämställdheten på Mycronic. 76 procent av de anställda i Sverige svarade på enkäten, vilket bekräftar att det finns ett stort intresse för de här frågorna.
EDGE-certifieringen utgör en del av Mycronics mångfaldssatsning och dess metodik har försett Mycronic med en klar bild av var företaget står idag och en möjlighet att också jämföra sig med andra företag i andra länder. Mycronic ska nu anpassa sina strategier för att ytterligare öka mångfalden inom hela koncernen. EDGE-certifieringen stöder också den långsiktiga strategin för att stärka företagets varumärke som arbetsgivare.

Comments are closed.